bestuur

De NTC-school Karlsruhe heeft een toezichthoudend bestuur dat uit 3 personen bestaat.

Bestuur NTC-school

voorzitter: Michael Wibel
penningmeester: Jacques van de Laar
lid van de ouderraad: Maarten Schroen

Het bestuur komt minimaal 2x per jaar bijeen om samen met het team de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen van de NTC-school te bespreken.

De NTC-school Karlsruhe staat garant voor kwalitatiefsonderwijs.