lessen

De Nederlandse les vindt wekelijks op vrijdagmiddag op de Europese School in Karlsruhe plaats. De leerlingen worden afhankelijk van de leeftijd en niveau in groepen ingedeeld.

NIEUW: vanaf schooljaar 2017-2018 wordt voor leerlingen die verderaf wonen ook online-les aangeboden, kijk hier: online-les

Lesinhoud

 • Peuters leren spelenderwijs Nederlands praten en verstaan.
 • Bij kleuters ligt de nadruk op woordenschat, er wordt met de methode Kleuterplein gewerkt;  oudere kleuters beginnen met aanvankelijk lezen.
 • Basisscholieren werken met de leesmethode Veilig Leren Lezen, de taalmethode Taalactief en leesbegripmethode Nieuwsbegrip.
 • Middelbare scholieren werken met verschillende methodes: Nieuw Nederlands, struikelblok,  werkbladen en projecten, Nieuwsbegrip & examenteksten.

Groepen

 • peuters (van 2,5 tot 4/5 jaar)
 • kleuters (van 4 en 5 jaar – groep 1 + 2)
 • basisscholieren (van 6 tot 12 jaar – groep 3 tot 8)
 • middelbare scholieren (van 12 tot 18 jaar)

Lesdag / lestijden / locatie

 • lesdag: elke vrijdag (behalve in de vakantie – zie ook kopje: lesdagen)
 • lestijden: van 12.30 tot 14.30 uur (leerlingen van de Europese School Karlsruhe), van 14.30 tot 16.30 uur (leerlingen van BW-scholen), van 15.30 tot 16.30 uur (peuters & kleuters)
 • locatie: Europese School Karlsruhe, Albert-Schweitzer-Straße 1, 76139 Karlsruhe (www.eskar.org)
 • leslokalen:
  – gebouw B lagere school (ingang tegenover de kantine), eerste etage: peuters/kleuters in lokaal 102, basisscholieren in lokaal 107
  – gebouw middelbare school (bij de poort rechtdoor lopen, het gebouw aan de linkerkant): middelbare scholieren in lokaal 20

Buitenschoolse activiteiten

Naast de wekelijkse lessen worden door de NeVlaC culturele activiteiten georganiseerd die op andere weekdagen (meestal in het weekend) plaatsvinden. In de regel worden de volgende activiteiten georganiseerd.
 • sinterklaasfeest
 • kerstkoekjes bakken
 • winterwandeling
 • het Oranjefeest
 • een filmmiddag / -avond
 • een taalquiz
 • uitstapje aan het eind van het schooljaar

Motivatie, continuïteit en doorzettingsvermogen – deze factoren vormen de basis voor succes!