tarieven

Lees hier meer over de tarieven voor de nTC-school

Algemene informatie 

De NTC-school wordt uit verschillende middelen gefinancierd:

 • Ouderbijdrage per kind / maand (schooljaar = 10 maanden)
 • Administratiekosten per gezin
 • Lidmaatschap NeVlaC per kalenderjaar
 • Subsidie: voor elk kind ontvangt de NTC-school via de NOB subsidie vanuit Nederland.
 • Sponsoracties: CLUB van 25, donatiesSchulengel, Amazon smile.

Overzicht tarieven per maand / schooljaar 

De NTC-school probeert de bijdrage die ouders per kind / per gezin betalen zo laag mogelijk te houden. Hier ziet u een overzicht van de tarieven: 

 1. eenmalige administratiekosten per gezin / schooljaar: € 35 *
 2. maandelijkse ouderbijdrage per leerling: *
  • peuter tot 4 jaar: € 25 per maand (schooljaar: € 250)
  • kleuter tot 5 jaar: € 35 per maand (schooljaar: € 350)
  • leerling ouder dan 5 jaar: € 45 per maand (schooljaar: € 450)
 3. lidmaatschapsbijdrage NeVlaC: per leerling per kalenderjaar: € 15 (gezin € 50) – i.v.m. de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering moet elke leerling lid zijn van de NeVlaC
 • Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een rekening voor de eenmalige administratiekosten + ouderbijdrage per gezin. 

Gezinsreductie ouderbijdrage

Als er 2 of meer kinderen uit 1 gezin aan de Nederlandse les deelnemen, wordt voor het 2e kind en alle verdere kinderen uit 1 gezin per kind per maand € 5 korting (op jaarbasis: € 50) gegeven.
Voorbeeld:

 • gezin met 1 kind van 5 jaar of ouder betaalt € 45 per maand
 • gezin met 2 kinderen van 5 jaar of ouder betaalt i.p.v. € 90 dan € 85 per maand (op jaarbasis: € 850 in plaats van € 900).