toelating

Lees hier meer over de toelatingseisen en de aanmeldingsprocedure om Nederlandse les te volgen. Wij geven graag persoonlijk informatie over de gang van zaken.


Wij zouden het op prijs stellen, als u een afspraak maakt, zodat de leerkracht het bezoek van uw kind(eren) kan voorbereiden.

Aanmeldingsprocedure

 • Kinderen kunnen vanaf 2,5 jaar aangemeld worden.
 • Voordat een kind definitief aangemeld wordt, kan het een proefles bijwonen. Maak hiervoor een afspraak met de NTC-school (zie contact).
 • De leerkracht zal tijdens een intakegesprek informatie geven over de manier van werken en over de mogelijkheden voor uw kind.
 • Om het kind aan te melden stuurt de coördinator het aanmeldingsformulier per mail. Stuur het ingevulde formulier per mail terug.
 • Aan het begin van het schooljaar stuurt de penningmeester de rekening per mail (de rekening kan voor de belastingaftrek gebruikt worden).
Contact coördinator: mail

Kosten Nederlandse les

Algemene informatie
 • De financiën van de NTC-school zijn op de ouderbijdrage gebaseerd.
 • Een schooljaar omvat 10 maanden.
Overzicht ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018
 1. eenmalige administratiekosten per gezin per schooljaar: € 35
 2. maandelijkse bijdrage per leerling:
  • peuters van 2,5 tot 4 jaar: € 25 (compleet schooljaar: € 250)
  • kleuter tot 5 jaar: € 35 (compleet schooljaar: € 350)
  • leerling ouder dan 5 jaar: € 45 (compleet schooljaar: € 450)
 3. NeVlaC-lidmaatschapsbijdrage per leerling: € 15 ( i.v.m. de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering moet elke leerling lid zijn van de NeVlaC).

Gezinsreductie

Als er 2 of meer kinderen uit 1 gezin aan de Nederlandse les deelnemen, wordt voor het 2e kind en alle verdere kinderen uit 1 gezin per kind per maand € 5 korting (op jaarbasis: € 50) gegeven.
Voorbeeld:
– gezin met 1 kind van 5 jaar of ouder betaalt € 45 per maand
– een gezin met 2 kinderen van 5 jaar of ouder betaalt i.p.v. € 90 dan € 85 per maand (op jaarbasis: € 850 in plaats van € 900).

Het beheersen van de Nederlandse taal is een kostbaar goed!