visie

ONZE VISIE: Nederlandse les aanbieden voor kinderen die in Karlsruhe en omgeving wonen, zodat de kinderen aan de Nederlandstalige cultuur kunnen deelnemen.

Doel van de NTC-lessen

In een prettige leeromgeving de leerlingen de Nederlandse taal leren zodat ze bij eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen in het onderwijssysteem in kunnen stromen.
Vanaf 14-jarige leeftijd kunnen NTC-leerlingen deelnemen aan de examens van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal die door de universiteit Leuven (België) volgens de richtlijnen van het Europees referentiekader worden georganiseerd.


De NTC-school is een onderdeel van de overkoepelende vereniging Nederlandse en Vlaamse Cultuurvereniging e.V., kortom de NeVlaC.

De NeVlaC …

 •  … informeert over de Nederlandse en Vlaamse cultuur en taal,
 • … organiseert in Karlsruhe activiteiten voor leden en niet-leden,
 • … heeft de NTC-school als onderdeel van de vereniging opgezet,
 • … organiseert ook allerlei buitenschoolse activiteiten voor de NTC-school.
 • Wil je meer weten over de NeVlaC? Kijk dan hier: www.nevlac.org

De NTC-school Karlsruhe is in Nederland officieel bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland aangesloten.

Stichting NOB … 

 • … valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland;
 • … heeft een ondersteunende en adviserende rol voor NTC-scholen;
 • … is een belangrijke schakel tussen de NTC-scholen en andere organisaties (bv. Nieuwsbegrip, de Bibliotheek in Rotterdam);
 • … organiseert o.a. webinars en bijscholingsdagen voor de leerkrachten.
 • Wilt u meer over de SNOB weten? Kijk dan hier: www.stichtingnob.nl

Omdat de NTC-school Karlsruhe bij de SNOB is aangesloten, valt de school onder de Nederlandse inspectie. Dit houdt in dat de NTC-school aan de eisen die voor scholen in Nederland gelden, moeten voldoen.

Inspectie: 

 • De inspectie bezoekt de NCT-school om de vier jaar.
 • Wilt u meer weten over de beoordeling van de NTC-school Karlsruhe? Kijk dan op: www.onderwijsinspectie.nl onder kopje onderwijssectoren, Nederlands onderwijs in het buitenland.

Het beheersen van de Nederlandse taal is de sleutel tot jouw identiteit!