CNaVT – Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Wat is het CNaVT?

De universiteit in Leuven (België) organiseert in opdracht van de Taalunie  examens voor de Nederlandse taal. Er worden in totaal vijf examens op vier verschillende niveaus aangeboden.
In het schema zie je de indeling.
De niveaus zijn afgestemd op het Europees referentiekader: A2, B1, B2 en C1.

Waarom aan het CNaVT deelnemen?

De redenen om aan een examen deel te nemen, kunnen heel uiteenlopend zijn, bijvoorbeeld:

 • als je wilt weten op welk niveau je het Nederlands beheerst
 • als bewijs dat je Nederlands beheerst om je als student bij een hogeschool / universiteit in België of Nederland aan te melden (in dit geval heb je minimaal B2-niveau nodig!)
 • als je in België of Nederland wilt werken

Hoe zit het CNaVT in elkaar?

Het examen (A2, B1, B2, C1) bestaat uit drie onderdelen:

 • deel A luistertoets: 2 taken met schrijfopdrachten
 • deel B tekstbegrip: 2 teksten met schrijfopdrachten
 • deel C mondelinge vaardigheid: 2 presentaties

De duur van de verschillende onderdelen verschilt per examen. Voor het A2-niveau heb je in totaal ongeveer 2,5 uur nodig, voor het C2-niveau minimaal 4,5 uur.

Meer informatie over de CNaVT-examens:

 • Verantwoordelijk: de CNaVT-examens worden door de universiteit Leuven georganiseerd.
 • Organisaties: op de website van CNaVT (www.cnavt.org) staat een lijst met organisaties over heel de wereld waar het CNaVT afgenomen wordt.
 • Tijdstip: de CNaVT-examens worden 1x per jaar in de eerste 2 weken van mei afgenomen.
 • Examinator: de CNaVT-examens worden door een geregistreerde examinator afgenomen.
 • Deelname is alleen met toestemming van de betreffende organisatie mogelijk. Wij adviseren altijd eerst bij de betreffende organisatie te informeren of deelname mogelijk is.
 • Aanmelding: in de regel is aanmelding vanaf eind januari van het betreffende jaar mogelijk.
 • Correctie: nadat de CNaVT-examens afgenomen zijn, worden de examens naar de universiteit Leuven gestuurd. Hier worden de examens gecorrigeerd.
 • Uitslag: in de eerste twee weken van juli worden de resultaten aan de examinator medegedeeld.
 • Certificaat: als het examen met voldoende punten behaald werd, wordt het certificaat per post naar het adres van de kandidaat gestuurd.
 • Correspondentie: over de uitslag kan alleen met de universiteit in Leuven gecorrespondeerd worden. Examens kunnen op afspraak door de kandidaat in de kantoren in Leuven worden ingekeken, afspraak maken via examencommissie.cnavt@kuleuven.be.
 • NTC-school Karlsruhe: via de school kan deelgenomen worden aan het CNaVT-examen. Indien u belangstelling heeft, dan kunt u contact opnemen. Stuur een mail naar: ntc.school.karlsruhe@gmail.com

Wil je meer weten over het CNaVT? Kijk dan hier: www.cnavt.org