ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt de algemene belangen van de ouders van de leerlingen van de NTC-school en werkt heel nauw met het bestuur, de coördinatoren en het team samen.


De ouderraad bestaat momenteel uit 5 ouders (gekozen voor een periode van 2 jaar).

Huidige ouderraad

 • voorzitter: Maarten Schroen
 • vice-voorzitter: Raju Bielen
 • secretaris: Sergio Craig
 • verdere leden: Maike Sommer, Abigail Leijten

Mailadres ouderraad:  mail ouderraad


Activiteiten om de NTC-school te financieel ondersteunen

De ouderraad bestaat uit een actieve groep ouders die allerlei activiteiten organiseert en initiatieven ontplooit om de NTC-school financieel te ondersteunen. Daarvoor onze hartelijke dank! Een greep uit de activiteiten die in de afgelopen jaren werden georganiseerd:

 • wafels bakken
 • Belgische bierproefavond
 • sinterklaasfeest
 • CLUB VAN 25
 • donaties

Taken en bevoegdheden van de ouderraad

 1. De ouderraad vertegenwoordigt de algemene belangen van de ouders binnen de NTC-school.
 2. De ouderraad kiest uit zijn midden 1 persoon die in het toezichthoudend bestuur van de
  NTC-school plaatsneemt.
 3. De ouderraad kiest uit zijn midden minimaal 1 persoon die in het bestuur van de NeVlaC plaatsneemt;  samen met de andere NeVlaC-leden wordt bv. het sinterklaasfeest en het Oranjefeest georganiseerd.
 4. De ouderraad ondersteunt de leerkrachten bij activiteiten.
 5. De ouderraad ontplooit en organiseert activiteiten om inkomsten voor de NTC-school te genereren.

Ouders kunnen de taalontwikkeling van hun kind bevorderen door thuis Nederlands te praten, boeken voor te lezen en televisie te kijken.