bestuur

De NTC-school Karlsruhe heeft een toezichthoudend bestuur dat uit 3 personen bestaat.


Bestuur NTC-school

voorzitter: Michael Wibel
penningmeester: Jacques van de Laar
lid van de ouderraad: Maarten Schroen (voorzitter ouderraad)

Het bestuur komt minimaal 2x per jaar bijeen om samen met het team de algemene zaken en de toekomstige ontwikkelingen van de NTC-school te bespreken.

Contact met het bestuur: ga naar contact

De NTC-school Karlsruhe staat garant voor kwaliteitsonderwijs.