lessen

De Nederlandse les vindt één keer in de week plaats

 • in Karlsruhe op vrijdagmiddag op de Europese School Karlsruhe: info Karlsruhe
 • in Stuttgart op woensdagmiddag op de Freie Evangelische Schule: info Stuttgart

In de schoolvakantie van Baden-Württemberg vindt geen Nederlandse les plaats.


Groepen

De leerlingen worden afhankelijk van de leeftijd en het taalniveau in groepen ingedeeld:

 • peuters/kleuters (tot 6 jaar)
 • basisscholieren (van 6/7 jaar tot 11/12 jaar)
 • middelbare scholieren (van 11/12 jaar tot 18 jaar)
 • online groep (op zijn vroegst vanaf 12 jaar)

Afhankelijk van het aantal leerlingen worden combinatieklassen gevormd.


Lesinhoud

Peuters en kleuters

 • Zij leren samen spelenderwijs Nederlands te verstaan en te praten.
 • De nadruk ligt op het uitbreiden van de woordenschat.
 • De spreekvaardigheid van de kinderen wordt gestimuleerd door vragen te stellen.
 • Een les kan er als volgt uitzien: in de kring zitten, liedjes zingen, een boek voorlezen en rondom het thema dat centraal staat iets knutselen, spelletjes doen. 
 • Afhankelijk van de leeftijd en het taalniveau wordt er gewerkt naar beginnende geletterdheid; de kleuters worden voorbereid op het lezen.

Basisscholieren

 • De volgende vaardigheden staan centraal: spreekvaardigheid, technisch lezen, leren schrijven, spelling, tekstbegrip.
 • Er wordt met Nederlandse lees- en taalmethodes gewerkt.
 • Het uitbreiden van de woordenschat speelt een belangrijke rol.
 • Naast de gezamenlijke activiteiten, krijgt elke leerling individuele taken.

Middelbare scholieren 

 • Zij werken gericht aan het uitbreiden van het taalniveau.
 • De volgende onderdelen komen aan bod: woordenschat, spelling, tekstbegrip, samenvatten, creatief schrijven, mondelinge vaardigheden (voordracht houden, discussie voeren etc.).
 • Vanaf 14/15 jaar worden ze voorbereid op de deelname aan het CNaVT-examen.

Buitenschoolse activiteiten

Naast de wekelijkse lessen worden culturele activiteiten georganiseerd die op andere weekdagen (meestal in het weekend) plaatsvinden. Deze activiteiten kunnen per schooljaar variëren. Enkele voorbeelden:

 • sinterklaasfeest
 • kerstkoekjes bakken
 • winterwandeling
 • Koningsspelen
 • een filmmiddag
 • een taalquiz
 • een uitstapje

Motivatie, continuïteit en doorzettingsvermogen – deze factoren vormen de basis voor succes!