schoolgids

Wilt u weten hoe de NTC-school georganiseerd is en hoe de Nederlandse les gegeven wordt? Lees dan de schoolgids.

Wilt u weten hoe het beleid over een tijdsbestek van 4 jaar is? Lees dan het schoolplan.


Schoolgids

  • In de schoolgids staan alle praktische gegevens over de NTC-school.
  • Alle online-thema’s worden in de schoolgids uitgebreider toegelicht.
  • De schoolgids wordt elk schooljaar aan de huidige situatie aangepast.
  • Vóór de zomervakantie wordt de nieuwe schoolgids als pdf naar de ouders gestuurd.
  • Download de schoolgids: schoolgids_2023-2024

Schoolplan

Het schoolplan wordt steeds voor een periode van 4 jaar door het bestuur en team opgesteld.
In het schoolplan licht de NTC-school de volgende thema’s uitgebreid toe:

  • missie en visie
  • het onderwijsbeleid
  • de schoolorganisatie en ondersteunende processen
  • zorg voor kwaliteit

Bent u geïnteresseerd in het complete schoolplan? Stuur dan een mail naar: NTC-school Karlsruhe – Stuttgart

Informatie vormt het uitgangspunt voor een goede samenwerking!