team

Het team van de NTC-school Karlsruhe – Stuttgart bestaat uit coördinatoren, leerkrachten en onderwijsassistenten die met groot engagement elke week de Nederlandse les verzorgen.

Contact opnemen? Ga naar contact


Team in Karlsruhe:

Karine Müller, coördinator en leerkracht VO-groepen


Daniela Meijer, coördinator PO, onderwijsassistent peuter-/kleutergroep

Ana Kovac, onderwijsassistent groep 3 t/m 5


Team in Stuttgart

Hilde Laros, coördinator

Büsra Turna, onderwijsassistente peuter-/kleutergroep

Monique Kalkman, onderwijsassistente groep 3+4

Almasa Ogric, leerkracht groep 7+8

 Nauwe samenwerking vormt de basis voor succesvol onderwijs!