team

Het team van de NTC-school Karlsruhe – Stuttgart bestaat uit een schoolleider, coördinatoren, leerkrachten en onderwijsassistenten. Het team verzorgt elke week met groot engagement de Nederlandse les.

Contact opnemen? Ga naar contact


Team in Karlsruhe:

Karine Müller, schoolleider, coördinator online les en leerkracht VO-groepen

Maartje Ligthart-Sauer, pabo-leerkracht basisscholieren


Daniela Meijer, coördinator PO, onderwijsassistent peuter-/kleutergroep

Ana Kovac, onderwijsassistent VO-groep


Team in Stuttgart

Hilde Laros, coördinator, onderwijsassistente peuter-/kleutergroep

Laura Ravensbergen, pabo-leerkracht basisscholieren

Monique Kalkman, onderwijsassistente basisscholieren


Online les

Isabelle Brandstetter, leerkracht online les VO

 Nauwe samenwerking vormt de basis voor succesvol onderwijs!