ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt de algemene belangen van de ouders van de leerlingen van de NTC-school Karlsruhe en werkt heel nauw met het bestuur, de coördinator en het team samen.

De ouderraad bestaat uit 4 ouders die voor een periode van 2 jaar gekozen worden.

Huidige ouderraad

  • voorzitter: Maarten Schroen
  • vice-voorzitter: Raju Bielen
  • secretaris: Sergio Craig, Maike Sommer, Rob Doornbos

Mailadres ouderraad:  mail ouderraad


Taken en bevoegdheden van de ouderraad

  1. De ouderraad vertegenwoordigt de algemene belangen van de ouders binnen de NTC-school. Ouders kunnen vragen en problemen rondom algemene zaken aan de ouderraad voorleggen. De ouderraad zal deze met de coördinator bespreken.
  2. De ouderraad kiest uit zijn midden 1 persoon die in het toezichthoudend bestuur van de
    NTC-school plaatsneemt. De ouderraad heeft hierdoor direct invloed op beleidsbepalende beslissingen van de NTC-school.
  3. De ouderraad kiest uit zijn midden minimaal 1 persoon die in het bestuur van de NeVlaC plaatsneemt. De ouderraad kan hierdoor concreet deelnemen aan de organisatie van overkoepelende activiteiten van de vereniging (bv. het sinterklaasfeest, het Oranjefeest). Om deze activiteiten te organiseren kan de ouderraad de hulp van de ouders inschakelen.
  4. De ouderraad ondersteunt de leerkrachten bij activiteiten en kan hiervoor de hulp van de ouders inschakelen.
  5. De ouderraad ontplooit en organiseert activiteiten om inkomsten voor de NTC-school te genereren. Om deze inkomsten te genereren kan de ouderraad de hulp van de ouders inschakelen.

Ouders kunnen de taalontwikkeling van hun kind bevorderen door thuis Nederlands te praten, boeken voor te lezen en televisie te kijken.