Cito-toetsen

Volgens de inspectie moeten wij als NTC-school naast de normale toetsen ook niet-methodegebonden toetsen afnemen.

  • Door de Cito-toetsen regelmatig af te nemen, kunnen de leerkrachten een beter beeld krijgen van de taalontwikkeling van de leerlingen.
  • De NTC-school KA-ST neemt de Cito-toetsen op de volgende onderdelen af: technisch lezen, begrijpend lezen en spelling.
  • De planning is om een deel van deze toetsen eind januari af te nemen. Wij zullen binnenkort de indeling van de toetsen bekendmaken.
  • Even voor de duidelijkheid: de toetsen worden alleen vanaf groep 3 afgenomen, de jongere kinderen hoeven dus geen toets te maken!
Previous Article
Next Article