Afname CNaVT 5 mei 2017

Afgelopen vrijdag hebben  4 leerlingen van de NTC-school Karlsruhe deelgenomen aan het CNaVT. Zij hebben het examen ‘Educatief Professioneel‘ afgelegd. Dit examen komt overeen met het Europees niveau C1.
Het examen bestond uit drie onderdelen:

  • deel A luistertoets: 2 taken met schrijfopdrachten
  • deel B tekstbegrip: 2 teksten met schrijfopdrachten
  • deel C mondelinge vaardigheid: 2 presentaties

De examens werden afgenomen door examinator Karine Müller. Zij geeft in het kort weer hoe het is gelopen: “De examens vergen een hele inspanning van de kandidaten. We zijn  om kwart voor elf met de mondelinge toetsen begonnen. We moesten zo vroeg beginnen, omdat elke leerling aan de hand van een taakomschrijving twee presentaties moest houden. Natuurlijk wisten ze van tevoren niet over welke thema’s deze presentaties moesten gaan. Per taak kregen ze een bepaald aantal minuten om de presentatie voor te bereiden. Deze werd dan met de computer opgenomen. Omdat elk mondeling zo’n 40 minuten in beslag nam, konden we pas om twee uur met het volgende onderdeel beginnen.
Daarna werd de luistertoets afgenomen. Dit was een pittige uitdaging, want bij de eerste taak moesten ze bijvoorbeeld aan de hand van een korte e-mail en een luisterfragment van maar zes minuten een tekst met minimaal 250 woorden over het thema schrijven. Knap hoor! Bij de tweede taak hoorde ze een lezing twee keer. De taak was om de lezing met minimaal 200 woorden samen te vatten.
Uiteindelijk konden we om kwart over vier met deel B, de teksten, beginnen. Ook bij dit onderdeel moesten de leerlingen weer twee taken uitvoeren. En als ik eerlijk mag zijn, vind ik dat er best veel van de kandidaten wordt verwacht. Bij de eerste taak moest aan de hand van vrij weinig achtergrondinformatie een tekst geschreven worden waarin een genuanceerd standpunt ingenomen werd. Tevens moesten argumenten en adviezen gegeven worden. Bij de tweede taak moesten drie teksten over eenzelfde thema samengevat worden. Uiteindelijk waren we om zes uur klaar”
Hoe gaat het nu verder?
“Alle toetsen worden volgende week naar het secretariaat van het CNaVT in Leuven naar België teruggestuurd. Daar worden de ingestuurde toetsen van alle kandidaten die over heel de wereld aan de examens deel hebben genomen, volgens beoordelingsschema’s gecorrigeerd. In juli zullen dan de resultaten medegedeeld worden. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze leerlingen goed werk hebben afgeleverd.”


Maayke Balemans

Martin Reineke
(zonder foto) Valeria Sexauer

Milou Heffels

 

 

Previous Article
Next Article