Goed nieuws uit Nederland

Dinsdag, 12 december, ontving de NTC-school een mail van de Stichting NOB, de organisatie die in Nederland uit naam van de regering de zaken voor Nederlands onderwijs in het buitenland regelt.

Directeur Karin Peters van NOB kon het heuglijke feit mededelen dat vanaf 2018 de subsidie voor de NTC-scholen in het buitenland weer toegekend wordt. De regering heeft in de regeringsverklaring hiervoor een bedrag van 3 miljoen uitgetrokken. Wat dit concreet voor onze school betekent, is nog niet duidelijk. Maar één ding is zeker: we zullen voor 2018 een subsidiebedrag ontvangen. Zodra wij de hoogte van het bedrag kennen, zullen wij dit mededelen.
De NTC-school bedankt de medewerkers van de NOB voor de grote inzet en het doorzettingsvermogen voor het bereiken van dit resultaat!
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen!

 

Previous Article
Next Article