Nederlands online

Waarom ‘Nederlands online leren’?

De NTC-school Karlsruhe biedt Nederlandse les aan kinderen van 2,5 tot 18 jaar. De Nederlandse les vindt elke week op vrijdagmiddag op de Europese School plaats (behalve in de schoolvakanties).
Omdat het niet voor iedereen mogelijk is om wekelijks naar de school te komen, werd besloten naar andere wegen te zoeken om kinderen die verder weg wonen ook de mogelijkheid te bieden Nederlands te leren of op peil te houden. Uit dit idee ontstond ‘Nederlands online leren’. Ondertussen hebben wij de basis gelegd en gebruiken wij het online-systeem om verschillende redenen…

  • … om de leerlingen op de NTC-school Karlsruhe huiswerkopdrachten te geven en toetsen te laten maken.
  • … om kinderen die net even te ver van Karlsruhe weg wonen, toch deel te laten nemen aan de Nederlandse les.
  • … om kinderen die op andere NTC-scholen zitten en na groep 8 niet meer naar de Nederlandse les kunnen, de mogelijkheid te bieden het Nederlands op peil te houden, het uit te breiden en voor te bereiden op een certificaat.
  • … om studenten die Nederlands leren en een certificaat willen behalen, op het examen voor te bereiden.
  • … om volwassenen die Nederlands leren te helpen het taalniveau te verbeteren en eventueel op een examen voor te bereiden.

Heb je belangstelling om meer over ons online lesaanbod te weten te komen? Lees dan hier verder: ‘Nederlands online leren’

Previous Article
Next Article