Nieuws van NOB

NOB en alle bij NOB aangesloten onderwijsvoorzieningen mogen de komende vijf jaren weer op de steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rekenen.

Wat betekent dit nieuws voor onze NTC-school?
Dit betekent dat wij ook dit schooljaar en de komende jaren financiële ondersteuning vanuit de Nederlandse overheid ontvangen, mits wij aan de voorwaarden van NOB en de inspectie voldoen.

Dat is vastgelegd in de nieuwe ‘Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2024-2028’ die op 30 november 2023 is gepubliceerd in de Staatscourant. Mocht u belangstelling hebben de complete tekst in de Staatscourant te lezen, klik dan hier: Staatscourant

Previous Article
Next Article