Ontwikkeling leerlijn voor NTC

De Stichting NOB is bezig een complete leerlijn voor de Nederlandse les voor de NTC-scholen te ontwikkelen. Hiervoor is een werkgroep samengesteld die uit mensen van de SNOB, ervaren leerplanontwikkelaars en leerkrachten van NTC-scholen bestaat. Voor het leerplan worden de 4 domeinen lezen, schrijven, mondelinge taalvaardigheid en begrippen/taalverzorging uitgewerkt.

Na enkele videoconferenties kwam de werkgroep op de Nederlandse  School in Saigon bijeen om het domein lezen af te sluiten. Na twee dagen intensief werken werd het startschot voor het 2e domein gegeven. Tot de zomervakantie zal het domein schrijven uitgewerkt worden.

Coördinator Karine Müller van de NTC-school Karlsruhe werkt mee aan de ontwikkeling van de leerlijn. Haar eerste indrukken: “Een spannende uitdaging om hieraan mee te kunnen werken. Wij zullen in Karlsruhe zeker in de toekomst vruchten van deze leerlijn kunnen plukken. En het is heel interessant om met andere NTC-leerkrachten van over heel de wereld samen aan dit project te kunnen werken.”

 

Previous Article
Next Article