Schoolgids 2017-2018

Zoals elk jaar wordt de schoolgids aan het begin van het nieuwe schooljaar geactualiseerd. In de schoolgids staat de actuele informatie over het reilen en zeilen op de NTC-school.

Nieuwe punten in deze schoolgids:

  • gebeurtenissen en vernieuwingen van afgelopen schooljaar
  • oprichten ouderraad
  • huiswerk / opdrachten uitvoeren met EDMODO
  • lestijden
  • ouderbijdrage / administratiekosten
  • buitenschoolse activiteiten
  • contactgegevens bestuur / coördinator / team / ouderraad

Lestijden:
De Nederlandse les vindt elke week op vrijdagmiddag op de ESK plaats (behalve in de vakantie):
12.30 – 14.30 uur: leerlingen die op de ESK zitten
14.30 – 16.30 uur: leerlingen van BW-scholen (basisschool + voortgezet onderwijs)
15.30 – 16.30 uur: peuters en kleuters

De schoolgids kunt u hier downloaden: schoolgids-2017-2018

Indien u vragen heeft over de inhoud van de schoolgids, stuur dan een mail naar de coördinator: mail

Previous Article
Next Article