Vacature NTC-school Karlsruhe

Vanaf september 2020 komt er een vacature vrij op de NTC-school Karlsruhe. 

Wij zoeken een

EEN LEERKRACHT PRIMAIR ONDERWIJS

die op vrijdagmiddagmiddag Nederlandse les geeft aan een gemengde groep basisscholieren.

ALGEMENE INFORMATIE

 • De NTC-school Karlsruhe biedt Nederlandse les aan peuters/kleuters, basisscholieren en middelbare scholieren in de leeftijd van 2,5 t/m 18 jaar.
 • De lessen worden wekelijks op vrijdagmiddag (behalve in schoolvakanties) in het kader van een buitenschoolse activiteit gegeven.
 • Naast de Nederlandse taal wordt ook aandacht aan cultuuronderwijs besteed.
 • De leerlingen volgen de les in kleine, gemengde groepen op vrijdagmiddag in de klaslokalen van de Europese School Karlsruhe.
 • Naast de wekelijkse les vinden regelmatig in het weekend culturele activiteiten plaats.

DE NTC-SCHOOL KARLSRUHE…

 • is een relatief kleine school met een enthousiast team.
 • werd in 2005 door de Nederlandse en Vlaamse Cultuurvereniging e.V. opgezet.
 • is in Nederland aangesloten bij Stichting NOB (Ministerie van O&W) en staat onder toezicht van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs.

PROFIEL

Wij zijn op zoek naar iemand die met een enthousiaste, flexibele en gemotiveerde instelling de basisscholieren Nederlandse les geeft en die:

 • bij voorkeur in het bezit is van de onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs of daaraan gelijkgesteld
 • ervaring met het lesgeven aan NT2-leerlingen is een pre
 • de lessen zelfstandig en doelgericht voorbereidt en geeft
 • een uitdagende en stimulerende leeromgeving creëert
 • nauw met de collega’s samenwerkt en aan teambesprekingen deelneemt
 • zelf initiatief ontplooit en de activiteiten van de school ondersteunt
 • bereid is deel te nemen aan de jaarlijkse bijscholing van NOB

Bij interesse kun je je brief en CV sturen aan onderstaand (mail)adres.
Bij vragen kun je graag van tevoren contact met ons opnemen.
NTC-school Karlsruhe
t.a.v. Karine Müller & Daniela Meijer
Friedrich-Naumann-Str. 107
D-76187 Karlsruhe
Mail: ntc.school.karlsruhe@gmail.com
Tel.nr.: +49(0)721-9714010

Je kunt de tekst ook hier als pdf downloaden en graag aan belangstellenden doorsturen:
vacature-NTC-school-Karlsruhe

Previous Article
Next Article