Rapporten

Na een half jaar Nederlandse les ontvangen de leerlingen binnenkort het rapport.

De leerlingen hebben hiervoor elk op het eigen niveau een toets gemaakt: tekstbegrip, woordenschat, spelling. Tevens werden de Cito-toets lezen (DMT en AVI) afgenomen.
Eind februari vóór de voorjaarsvakantie (carnavalsweek) krijgen de leerlingen het rapport uitgereikt.

Goed om te weten:

In de afgelopen maanden werd er door het team van de NTC-school Karlsruhe – Stuttgart aan de ontwikkeling van nieuwe rapporten gewerkt. Uiteindelijk hebben wij vijf verschillende rapporten ontwikkeld:

 • kleuters
 • groep 3/4
 • groep 5/6
 • groep 7/8
 • groep VO

De rapporten zijn volgens eenzelfde indeling opgezet.
De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Algemene indruk
 • Mondelinge vaardigheid
 • Woordenschat
 • Lezen (technisch lezen / begrijpend lezen)
 • Schrijven / taalverzorging
 • Inzet / motivatie
 • Aantal lesdagen aanwezig

Bekijk hier een voorbeeld van het kleuterrapport: voorbeeld rapport voor kleuters.

Previous Article
Next Article